Archive for November, 2008

Nytt album / New album

Dusty Cowshit slipper Best Of skive tidlig 2010. CD’n vil i tillegg til gamle storheter også inneholde noen nye preriehits, som det forventes at vil dominere listene både hjemme og ute Structure Gonflable Pas Cher gjennom vinteren og våren. Kan vi vente oss enn ny Dusty vår på stjernehimmelen, og at gutta overgår gamle høyder fra drøye ti år tilbake? Vi venter i spenning…

English translation

Dusty Cowshit releases a Best Of record early 2010. The CD will in addition to old highlights also contain some new prarie hits, which are expected to dominate the hit lists both Bouncy Castle With Slide home and abroad through out the winter and spring. Can we expect a new golden Dusty spring on the starlight heaven, and that the boys will exceed old heights Inflatable Games from around ten years back? We wait in excitement…

Dusty flagger ut/Dusty goes abroad

Da NRK’s motiv igjen viser seg å være noe ganske annet enn å velge beste låt for å optimere Norges mulighet til seier i den internasjonale Eurovision Song Contest finalen, velger Inflatable Tent Dusty derfor å flagge ut. ”Vi har sendt en eksepsjonelt god låt til et enn så lenge hemmelig land” forteller Morten Kane, komponist og tekstforfatter til dusty.no. ”Landet vi forhåpentligvis skal representere til seier i den Inflatable Slide internasjonale finalen i Moskva i mai 2009 er en bauta innen underholdning og show-business, med stolte tradisjoner i ESC.

De har forstått at kvalitet og show selger, og velger derfor låter etter det jeg vil kalle sunne bounce house for sale og ærlige kriterier sammenliknet med hva som erfares i enkelte andre land. Vårt bidrag er Chateau Gonflable Pas Cher en selvskreven internasjonal hit noe verden snart vil erfare” fortsetter trompetist og talsmann Uncle Tom Tom ubeskjedent. dusty.no gjetter på at Dust(y)’ene blir å se i lokale delfinaler i enten Andorra, Malta eller Israel. Time will show…

English translation

Once again Norwegian Broad Casting shows some strange motives by not qualifying the best song to optimize Norway’s chances for a victory in the international Eurovision Song Contest final. Dusty choose therefore to go abroad and represent another country. “We have issued an extraordinary strong song to a by now secret country” says composer and lyric writer Morten Kane to dusty.no. “The country we hopefully will represent to a victory in the international final in Moscow in May 2009 is an obelisk in entertainment and show-business, with proud traditions in the ESC.

They have understood that quality and show is the success criteria number one, and will qualify their songs after what I would characterize as healthy and honest criteria compared to what can be experienced in some other countries. Our contribution is a certain international hit song, which the world will experience within soon” continues the bands trumpet player and spokesman Uncle Tom Tom in and immodest way. dusty.no will guess that the Dust(y) boys are soon to be seen in the local finals in either Andorra, Malta or Israel. Time will show…